Երազահան Դ. Երանզներ Սկսվող Դ Տառով

Երազահան Դ

Դագաղ

 Դագաղ՝ տղու մը

Դագաղ՝ կնկան մը

Դագաղ՝ հորտ

Դագաղ՝ մորդ

Դագաղի մեջ դրուիլ

Դալուկ

Դահիճ

Դահիճ ըլլալ

Դահլիճ

Դահլիճի մեջ ըլլալ

Դամասկեան կերպաս

Դամբարան

Դանակ

Դանակ գնել կամ գտնել

Դանակ կորցնել

Դանակ շինել

Դաշնագիր

Դաշնագիր կնքել

Դաշնակ(Դաշնամուր) գնել

 Դաշնակ նվագել

Դաշույն

Դաշտ

Դաշտ մտնել

Դաշտավայր

Դաշտավայր եթե խոպան է

Դաշտավայր եթե մերկ է

Դաջվածք

Դասընկեր

Դաս առնել

Դաս տալ

Դաս՝ եկեղեցվոյ