Erazahan Երազների Մեկնաբանում Սկսվող Գ տառով

Erazahan G – Երազների Մեկնաբանում Սկսվող Գ տառով

 Գաբրիել հրեշտակապետ

Գազան

Գազան վրադ յարձակվող

Գազան որսալ

Գազան սատկած

Գաթալոկ

Գաթայ

Գաթայ շինող

Գահ

Գահ նստել

Գահավեժ

Գահավեժի մեջ իյնալ

Գաղիա կամ Փրանսիա

Գաղիացի դիվանագետ

Գաղթող

Գաղտնիք

Գաղտնիքի հանդէպ գտնուիլ

Գամ

Գամ փայտե

Գամել՝առարկայ մը

Գամագործ

 Գամագործ ըլլալ

Գամեղեն գնել

Գամեղեն ծախել

Գայթակղութիվն մը

Գայլ

Գայլ հետապնդել

Գայլ որ խոսի

Գայլ որսալ

Գայլ սպանել

Գայլախաղ