Երազահան. Erazahan Hayeren

ՀԱՄԱՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԵՐԱԶԱՀԱՆ

Երազահան

Համամարդկային Երազահան   կազմելու համար հեղինակների տրամադրութեան ունեցած են շատ հին ու ճոխ բնագիրներէն թարգմանուած եվ սպառած հետեվյալ երազահանները:

Ա.– <<Բախտացոյց Երազահան>> Տպ. Կ. Պոլիս:

Բ.– <<Երազահան եվ Վիճակարան>>Տպ. Երուսաղեմ:

Գ.– <<Զավեշտագիրք Երազահան>> Տպ. Ամերիկա:

Դ.– ՙՙՊատկերազարդ Երազահան՚՚ Գալիոսթրո Տպ. Կ. Պոլիս:

Ե.– Տիեզերական Երազահան Տպ. Եգիպտոս:

<<Համամարկային Երազահանը>> իմաստուններուն կողմէ գրուած՝ արեվելյան, եվրոպական  եվ յունական ուսումնասիրութիվններուն համադրումն է:

<<Համամարդկային Երազահանը>>հետեվաբար ցարդ հրապարակ հանուած երազահաններու ամենէն ընդարձակն է, շուրջ 4000 երազներու ճշգրիտ մեկնութեամբ:

<<Երազահան>> բաժինը կը զբաղվի երազներու մեկնաբանութեամբ, լավ եվ գէշ օրերու յիշատակումով:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏՎԵԼ?

Եթե ձեր երազում տեսել ես օրինակ կատու, ուրեմն աղյուսակում սեղմում եք <Կ> տառը , այնուհետեվ հայտնված ցուցակում ման եք գալիս <Կատու> բառը, սեղմում եք բառի վրա եվ կարդում :

Երազդ բարի ըլլայ….

Ա Բ Գ Դ Ե Զ
Է Ը Թ Ժ Ի Լ
Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ
Ճ Մ Յ Ն Շ Ո
Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ
Տ Ց ՈՒ Փ Ք Օ
Ֆ