Դ

Արքայութեան դուռը բացուեցավ առջեվդ,բայց դուն յարգը չգիտցար ու ինկար մեծ եվ բազմաթիվ սխալներու մէջ,շատ վնասեցիք բայց մեծ վտանգի չենթարկուեցար: որովհետեվ շուտով սթափեցար:Արդ արթուն կեցիր միշտ որպէսզի ունենաս մեծ բախտ եվ բարի ապագայ:

3 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *