ERAZAHAN DERDZAN MANEL

Երազահան Դերձան Մանել: Erazahan Derdzan Manel

Երազահան Դերձան Մանել 

Երազում  դերձան մանել նշանակում է- Վիշտ ցույց կու տայ:

<<Դերձան>>  թել, առասան:

Leave a Reply

Your email address will not be published.