դերձան խառնշտկել

Երազահան Դերձան Խառնշտկել

Երազահան Դերձան Խառնշտկել

Երազում դերձան խառնշտկել դա – Գաղտնիք մը ծածկելու պէտք կը նշանակէ:

<<Դերձան>>  թել, առասան:

Leave a Reply

Your email address will not be published.