Դեղին գույնի նշանակությունը երազում

Դեղին՝ սուգ,հիվանդութիվն եվ վտանգ կամ անյաջողութիվն եվ կորուստ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *