դեղթափ

Երազահան Դեղթափ: Erazahan Dextap

Երազահան Դեղթափ

Եթե երազում տեսել ես դեղթափ, ապա դա նշանակում է – Չիրագործուած ժամադրութիվն, գժտում:

 

<<ԴԵղթափ>> – 1.Թույնի ազդեցությունը չեզոքացնող՝ վերացնող, հակաթույն:
2. (փոխաբերական) Սփոփիչ՝ ամոքիչ միջոց:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *