Գ

Գնա եվ գոհացիր,զի անցուցիր չար ժամն որում կարող էիր անկանիլ ի խորխորատ,զի լսեցիր չար խորհուրդն վատ մարդոյ,այլ հավատք եվ զորութիվն ՝ որ կային սրտիդ մէջ,քաջալերեցին եվ ազատ կացուցին զքեզ փորձանքներէ:Զգոյշ եղիր չի լսել չար խորհուրդներ:

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *