Գոմ

Երազահան Գոմ, Erazahan Gom

Երազահան Գոմ

Երազում Գոմ տեսնել նշանակում է – Քաջալերութիվն եվ յոյս ապագայի:

Ժամանակակից Երազահան Գոմ

Եթե գոմ ես մտել, ուրեմն շուտով քո կյանքում պիտի տեղի ունենա մի արտակարգ հանդիպում մի արտակարգ անձնավորության հետ: Այդ անձնավորությունը մեծ ազդեցություն պիտի ունենա վրադ, քեզ պիտի պարզի կյանքի իմաստը, հավատացյալ պիտի դառնաս և հեռանաս այն խոտոր ճանապարհներից, որոնց հաճախ ակամա ընթացել ես:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *