գավաթը կոնծել

Երազահան Գավաթը Կոնծել

Երազահան Գավաթը Կոնծել

Երազում գավաթը կոնծելը – Պարունակած նիվթին եվ գոյնին համեմատ լավ կամ գեշ է:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *