Բ

Բախտավոր եվ բարի ժամու ծնունդ ես դու մնաս ընդմիշտ բարի,թէեվ կու գան սակավ օրեր ու տխուր,բայց դուն եղիր անհոգ եվ հանդարտ, այդ ամենը կանցնին եվ դուն կը վայելես շատ բարիք:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *