Ա

Սիրտդ անարատ եվ հոգիտ մաքուր է,արտակարգ ձախողութիվններ թէեվ քեզ վշտացուցին,բայց դուն սրտովտ բարի եվ ոչ ոքի չվնասեցիր:Մխիթարութեանդ ժամանակը մոտ է:Քաջ եվ վստահ կեցիր,ամէն բան մոռնալով երջանկ պիտի ըլլաս շուտով:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *