Ատրներսեհ

Ատրներսեհ – պահլ․ առաջացել է <կրակ> եվ Ներսեհ անունների համադրումից , այսինքն <կրակոտ Ներսեհ>․

Leave a Reply

Your email address will not be published.