Անկում ՝ որեվէ տեղէ

 – Ոգելից ըմպելիքէ եվ բամբասանքէ զգուշացիր:Աղէտ եվ չարիք է նաեվ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *