Անկարողութիվն սեռային

 – Ամուսնական հաճոյքների թերացումէն յառաջ եկած փոխադարձ անհավատարմութիվն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *