Աղեղնաոր

Ժամանակը շտկուեցավ քեզի համար եվ սրտիդ խորհուրդը ի բարին կատարուեցավ:Ըրէ ինչ որ կուզես եվ գործէդ պիտի ուախանաս:Եթէ տուն շինես՝ յաջողէ քեզի Աստուած եվ նեղութենէ ազատիս:Եթէ հեռավոր ունիս՝ պիտի տեսնես,բայց լեզուէ զգոյշ եղիր:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *