երազահան Ածխագոծ Սպանել

Երազահան Ածխագործ Սպանել. Erazahan Hayeren

երազահան Ածխագոծ Սպանել

Երազահան Ածխագործ Սպանել

Երազում ածխագործ սպանել նշանակում է  – Թշուառութենէ ազատիլ:

Ածխագործ – ածխագործի, ածխագործներ, [գոյական]
1. Քարածխի արդյունաբերության աշխատող:
2. (հնացած) Փայտածուխ պատրաստող արհեստավոր:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *