Աբէթ

Երազահան Աբէթ

Երազահան Աբէթ

Երազում աբէթ տեսնել նշանակում է – Աննշան բանի մը համար կռիվ պիտի ընես:

<Աբէթ> – (հնացած): Աբեթենուց, այրած կտավից, բամբակաթելից կամ այլ նյութից պատրաստված դյուրավառ նյութ:
2. Աբեթենի:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *