Պետրոս անվան նշանակությունը


ՊԵՏՐՈՍ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Պետրոս – հունարեն Petros անունից, որ <վեմ> կամ <քար> է նշանակում: Այս անունը տարածված է բոլոր քրիստոնյա ազգերի մեջ: (Պետրոս առաքյալը եղել է առաջինը բոլոր մարդկանցից, ով Հիսուս Քրիստոսին Աստծո Օծյալ Որդի է անվանել: Պետրոսի նահատակությունը կատարվել է առաջին դարում, Հռոմում, գլխիվայր խաչելությամբ: Նրա անունով էլ Կաթոլիկ եկեղեցին կոչվում է Պետրոսի Աթոռ):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *