Մասիս անվան նշանակությունը


ՄԱՍԻՍ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՄասիսԱրարատ լեռան անուններից մեկն է, որ այճմ գործածվում է իբրեվ անձնանուն, նշանակում է <մեծ գագաթ> կամ <մեծ լեռ>:Իսկ եբրայերենով Մասիաս նշանակում է <Տիրոջ գործ>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *