Կարապետ անվան նշանակությունը

ԿԱՐԱՊԵՏ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Կարապետ – հայկ. կարապետ բառից, որ նշանակում է <առաջընթաց>,<նախագուշակ>, <առաջնորդ> կամ <ռահվիրա>: (Հիսուսին հորդանան գետում մկրտող Հովհանես Մկրտչի յոթ անուններից մեկն է): Կրճատ ձեվով Կարո:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *