Հազարապետ անվան նշանակությունը

ՀԱԶԱՐԱՊԵՏ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հազարապետ – հայկ. հազարապետ բառից, որ զինորական տիտղոս է. նշանակում է <հազար զինվորի հրամանատար> կամ <վերակացու>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *