Հաբեթ անվան նշանակությունը

ՀԱԲԵԹ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հաբեթ – եբր. նշանակում է <գեղեցկություն> կամ <ընդարձակող>:(Նոյի երեք որդիներից մեկի անունն է ումից սերվել է նաեվ հայերը):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *