erazahan vord

Erazahan Vord. Երազահան Որդ

Երազահան Որդ

Երազում տեսնել որդեր ձեր կողմ շարժվող նշանակում է, որ ձեր թշնամիները ձեր դեմ դավեր են հյուսում։

Երազի մեջ որդ տրորելը անհաջողության նշան է:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *