erazahan merk dashtavayr

Երազահան Մերկ Դաշտավայր

Երազահան Մերկ Դաշտավայր

Եթե երազում տեսել ես մերկ դաշտավայր, ապա դա  – Թշուառութեան եվ սովի նշան է:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *