erazahan ekexecakan das

Երազահան Դաս՝ Եկեղեցվոյ

Երազահան Դաս՝ Եկեղեցվոյ

 Երազում դաս՝եկեղեցվոյ տեսնել նշանակում է – Հեռավոր բարեկամի մը կորուստ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *