erazahan dexc

Երազահան Դեղձ. Erazahan Dexc

Երազահան Դեղձ

Երազում դեղձ տեսնել նշանակում է – Սիրոյ յաղթանակ:

Ժամանակակից Երազահան Դեղձ

Եթե երիտասարդ ես, սիրահարված ես մի աղջկա, որ քմահաճ ու անհավասարակշիռ է թվում քեզ, բայց դա արտաքին ահավորություն է, մոտեցիր և սիրո երանելի պահեր պիտի ունենաս:

Եթե կին ես, սիրո ես ծարավի, միշտ խուսափել ես պատահական կապերից, բայց շուտով հանդիպես պիտի մեկին, որի հետ կապդ յոթ տարի պիտի տևի:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *