Բերկրուհի Անվան Նշանակությունը

ԲԵՐԿՐՈՒՀԻ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Բերկրուհի – հայկ. բերկրություն, բերկրանք բառից՝ ուհի ածանցով. նշանակում է <բերկրանքի աղբյուր> կամ <բերկրանք պարգեվող>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *