Ավագ անվան նշանակությունը

ԱՎԱԳ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ավագ – հայկ․ ավագ բառից, որ նշանակում է <մեծ>, <տարեց> կամ <երեց> (նաեվ աստիճանով բարձր)․

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *