Արշավիր անվան նշանակությունը

ԱՐՇԱՎԻՐ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Արշավիր – հայկ․ նշանակում է <տղամարդ> կամ <զորեղ այր>․Նույն անունն է կրել աստվծաշնչային մարերի արքա Ասուրեոսը․

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *