Առաքել անվան նշանակությունը

Առաքել Անվան Նշանակությունը

Առաքել – հայկ․ hնաբարյան առաքյալ բառից է, նշնակում է <ուղարկված> <պատգամավոր> կամ <դեսպան> (Հիսուս Քրիստոսի 12առաքյալների հիշատակաման առումով)․

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *