Անանուն անվան նշանակությունը

ԱՆԱՆՈՒՆ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Անանուն – հայկ․ այս յուրօրինակ անունը հնում տվել են թե արական թե իգական սեռին : Սրա պարտճառը այն նախապաշարմունքն է կամ սնոտեապաշությունը որի իբր այս նունը կրողը դուրս կման հոգեառ Գաբրիել հրեշտակապետի մատյանից ու երկար կապրի:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *