Փարուհի

Փարուհի Անվան Նշանակությունը

Փարուհի – պարս. նույն Ոգուհի հայկական անվան այլատեսակն է:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *