Փաղաքուշ

Փաղաքուշ Անվան Նշանակությունը

Փաղաքուշ – պարս. նշանակում է <խաբեություն> կամ <խորամանկ>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *