Ցողիկ

Ցողիկ Անվան Նշանակությունը

Ցողիկ – հայկ. ցող(շաղ) բառից. նշանակում է <ցողի պես մաքուր> կամ <հստակ,թափանցիկ>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *