Վարդիթեր

Վարդիթեր Անվան Նշանակությունը

Վարդիթեր – հայկ. վարդ եվ թեր (պսակաթերթիկ) բառերից:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *