Վազգենուհի

Վազգենուհի Անվան Նշանակությունը

Վազգենուհի – կազմված է Վազգեն անունից ուհի վերջածանցով:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *