Սուսաննա

Սուսաննա Անվան Նշանակությունը

Սուսաննա – հայ. Սուսան եվ Աննա անունների համադրումն է:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *