Սոսե

Սոսե Անվան Նշանակությունը

Սոսե (Սոսի) – հայկ սոսի ծառի(չինարի). գործածական է իբրեվ իգական անձնանուն, փաղաքշական ձեվով:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *