Սաթինե

Սաթինե Անվան Նշանակությունը

Սաթինե – կազմված է հայկ. սաթ բառից, ինե վերջածանցով(ինչպես Արմինե,Նարինե անունները):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *