Սաբինա

Սաբինա Անվան Նշանակությունը

Սաբինա – լատ. նշանակում է <սրբուհի> կամ <Սաբին ցեղի կին>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *