Պայծառ

Պայծառ Անվան Նշանակությունը

Պայծառ – հայկ. նշանակում է <ճաճանչափայլ> կամ <լուսավոր>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *