Ոգի հրեշտակային

 – Օրհնութիվն եվ բոլոր փափաքներու եվ գործերու վրայ Աստուածային հսկողութիվն ըլլալը կը նշանակէ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *