Շուայտութիվն ընել

 – Վտանգավոր եվ վնասակար հաճոյքներ կամ վատթար կենցաղ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *