Նունուֆար

Նունուֆար Անվան Նշանակությունը

Նունուֆար – ծաղկի անունն է, որ պարսկական ծագում ունի:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *