Նորավարդ

Նորավարդ Անվան Նշանակությունը

Նորավարդ – հայկ. Նորա եվ վարդ բառերից համադրված իգական անունն է:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *