Նոյեմզար

Նոյեմզար Անվան Նշանակությունը

Նոյեմզար – հայկ. նշանակում է <հանգստություն>:(Աստվածաշնչային արդար Նոյի կնոջ անունն է):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *