Նանե

Նանե Անվան Նշանակությունը

Նանե – հայոց հին աստվածուհու անունն է, որի մեհյանի մասին հիշատակում է Ագանթագեղոս պատմիչը:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *