Նանա

Նանա Անվան Նշանակությունը

Նանա – շումերա-ասորական Nana աստվածուհին է, որի պաշտամունքը տարածված էեղել Փոքր Ասիայում:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *